Theo Ban Tổ chức Thành ủy, tiến độ quy hoạch cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý tại các sở, ngành, ban, Đảng, mặt trận - đoàn thể chính trị xã hội TP diễn ra chậm, còn lúng túng. Đến nay, chỉ có 2/80 đơn vị đã thực hiện xong quy hoạch cán bộ chức danh Thành ủy quản lý, trong khi thời gian kết thúc đã gần kề (tháng 12-2006).

Ông Dương Quan Hà yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ để hành động triệt để; không chấp nhận tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Ông Hà nhấn mạnh: “Quy hoạch cán bộ phải được làm chắc tay, dân chủ, không được làm càn, làm lướt...”

M.Nam