Tại buổi họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2017) tổ chức mới đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư nhấn mạnh: "Công tác tuyên giáo phải hướng đến người dân và phải nhận thức rõ dân là gốc, lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Công tác tuyên giáo phải tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, các thành phần, tôn giáo, dân tộc… trên cơ sở luật pháp để cùng xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM, phát triển đất nước. Đây là công việc tinh tế, phải thực hiện một cách kiên trì, thường xuyên và lâu dài".

Công tác tuyên giáo phải hướng đến người dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tuyên giáo của Đảng cho các cá nhân có thành tích cao Ảnh: Hoài Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của trung ương và Thành ủy, như: Tổng kết 20 năm thực hiện Thông tri 70/TT-TU ngày 29-3-1995 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc "đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội"; tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị mới về công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong giai đoạn mới. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2016" và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo còn tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP HCM 152 tờ trình giải quyết công tác; tham mưu cho Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy tổ chức một số hoạt động nổi bật, được dư luận đánh giá cao, như các cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ TP, bí thư 322 phường - xã - thị trấn trên địa bàn, đội ngũ thầy thuốc tiêu biểu, đội ngũ trí thức...

Theo bà Thân Thị Thư, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn việc tổ chức học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng tại cơ sở...

Những người truyền lửa

Theo bà Thân Thị Thư, một yêu cầu tự thân mà ngành tuyên giáo phải luôn đổi mới, không ngừng sáng tạo để đạt được là tư tưởng phải luôn đi trước một bước. Làm được điều đó, mỗi cán bộ tuyên giáo thật sự là những người truyền lửa, truyền tình cảm cách mạng, truyền niềm tin và lý tưởng cộng sản cho quần chúng nhân dân. Bởi lẽ, nói đến tuyên giáo là nói đến niềm tin, là nói đi đôi với làm, là tâm phục khẩu phục. Một khi người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự điều hành của các cấp chính quyền thì việc dẫu khó khăn, phức tạp đến mấy cũng giải quyết được.

Trường Hoàng