Một số công nhân lãn công đề nghị công ty giảm thời gian tăng bậc lương, tăng hệ số tăng lương, không được tăng ca mỗi tuần 2 ngày (thứ tư, thứ bảy)... Sau khi sự việc xảy ra, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TB-XH tỉnh kết hợp với LĐLĐ huyện Đức Hòa đến nghe công nhân phản ánh tình hình để có hướng giải quyết.

H.Minh