Trước đó, ngày 26-7-2011, tại tờ trình số 133 do ông Nguyễn Văn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, ký gửi cho Chi cục Thuế tỉnh Gia Lai thì công ty xin gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 đến tháng 3-2012, đồng thời cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện việc nộp khoản thuế trên theo đúng thời gian xin gia hạn.
Theo đó, tổng số tiền thuế phải nộp là gần 165 tỉ đồng (làm tròn số). Đến ngày 23-8-2011, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã có công văn số 2160 do Phó cục trưởng Nguyễn Tùng Khánh ký, trong đó đồng ý cho công ty dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 đến ngày 31-3-2012.

Theo văn bản xác nhận giữa công ty và Cục Thuế tỉnh Gia Lai, đến ngày 6-3-2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 153,2 tỉ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Công ty cam kết đến ngày 30-3 sẽ nộp toàn bộ khoản tiền thuế còn lại đã được dãn nộp vào ngân sách Nhà nước…”.

T. Nguyễn