. Phóng viên: Mới đây, UBND TPHCM đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Giày da Huê Phong phải truy nộp 5,2 tỉ đồng BHXH cho người lao động (NLĐ), xin ông nói rõ hơn về vấn đề này? - Ông Đỗ Quang Khánh: Từ năm 2000, cơ quan BHXH TPHCM đã nhiều lần khuyến cáo Công ty Huê Phong thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật về BHXH cho NLĐ, song công ty không quan tâm cải thiện. Tháng 8-2005, qua phối hợp kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành TP đã kết luận công ty có 3 sai phạm về chính sách BHXH. Thứ nhất, công ty đóng BHXH với mức lương thấp hơn mức lương đăng ký với cơ quan lao động địa phương, thậm chí thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Cụ thể, đến thời điểm kiểm tra, phần lớn NLĐ chỉ được đóng BHXH với mức lương từ 330.000 đồng đến 350.000 đồng/người/tháng; thứ hai, công ty không đóng BHXH trên phụ cấp chức vụ; thứ ba, công ty không đóng đủ thời gian làm việc thực tế của NLĐ. Từ 3 sai phạm này, đoàn kiểm tra liên ngành TP xác định Công ty Huê Phong phải truy đóng hơn 5,2 tỉ đồng BHXH. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty vẫn cố tình trì hoãn thực hiện. . Mới đây, một số lao động cũ của Công ty Huê Phong quay về yêu cầu doanh nghiệp chi trả khoản tiền này. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? - Quỹ BHXH được Nhà nước quản lý thống nhất tập trung để bảo đảm thực hiện các chế độ trợ cấp cho NLĐ theo pháp luật, do vậy, không một tập thể hay cá nhân nào được tự ý hoặc thỏa thuận với nhau để chi trả khoản tiền này thay cho cơ quan BHXH. Công ty Huê Phong phải có nghĩa vụ nộp vào Quỹ BHXH để cơ quan BHXH chi trả cho NLĐ đúng chế độ chính sách. . Nếu trước đây, Công ty Huê Phong chưa thu đủ nghĩa vụ của NLĐ thì giải quyết như thế nào?
- Nếu công ty chưa thu đủ nghĩa vụ 5% (phần chênh lệch nói trên) của NLĐ thì có trách nhiệm thu bổ sung cho đủ. Đối với số lao động đang làm việc, công ty phải có lộ trình để thu dần, tránh việc trích lương một lần, gây ảnh hưởng đến đời sống của họ. Ngoài ra, công ty phải thông báo công khai chủ trương chính sách Nhà nước và các bước thực hiện cụ thể để NLĐ biết và thực hiện, tránh gây xáo trộn tâm lý. Với số lao động đã nghỉ việc, công ty phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để NLĐ biết và thực hiện nghĩa vụ của mình. Khi NLĐ đến, công ty có trách nhiệm hướng dẫn họ đóng BHXH bổ sung và chốt sổ BHXH để giao lại cho NLĐ. . Lộ trình để Công ty Huê Phong khắc phục sai phạm trên như thế nào?

- UBND TP đã kết luận rõ: Trong trường hợp công ty gặp khó khăn trước mắt, nhất là lo chuẩn bị Tết cho NLĐ, có thể nộp dần trong vòng 6 tháng đầu năm 2007. Công ty cần liên hệ với cơ quan BHXH Gò Vấp để thống nhất kế hoạch thực hiện cụ thể.

VĨNH TÙNG thực hiện