UBND TP HCM vừa có thông báo khẩn về chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBDN TP Lê Văn Khoa liên quan đến việc quản lý một số công viên trên địa bàn quận 1.

Theo đó, kể từ ngày 1-9, công viên Bạch Đằng sẽ được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn bàn giao cho UBND quận 1 tiếp nhận quản lý.

Công viên 30-4 giao UBND quận 1 làm việc với Sở GTVT và Công ty Công viên cây xanh TP để xác định thời điểm bàn giao thích hợp trong quý II-2017.


Công viên cảng Bạch Đằng sẽ đổi chủ.

Công viên cảng Bạch Đằng sẽ đổi chủ.

Về nhân sự, UBND TP giao UBND quận 1 tiếp nhận toàn bộ lao động trực tiếp tham gia công tác duy tu bảo dưỡng 3 công viên nêu trên từ Công ty Công viên cây xanh TP, đảm bảo các chính sách, chế độ, thu nhập của người lao động tốt hơn hoặc ít nhất bằng với đơn vị cũ. Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo người lao động đáp ứng tốt nhu cầu của công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, UBND TP giao Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP tổ chức thật tốt công tác tư tưởng đối với số lượng người lao động sẽ bàn giao, để người lao động hiểu rõ các chế độ chính sách họ vẫn được hưởng khi về đơn vị mới và ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của TP; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người vì chủ trương nêu trên.

Về chất lượng quản lý chất lượng, UBND quận 1 phải tổ chức thật tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống mảng kiểng, cỏ và cây xanh của công viên; đặc biệt đối với các cây cổ thụ phải phối hợp tốt với Sở GTVT, Công ty Công viên cây xanh TP trong quá trình chăm sóc, đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi giải trí và đi đường, cây sinh trưởng và phát triển tốt, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội phải được tốt hơn.

UBND quận 1 cũng phải quy hoạch lại các hoạt động diễn ra tại 3 công viên nêu trên, trình các sở - ngành có liên quan có ý kiến thống nhất, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

UBND TP khẳng định việc bàn giao các công viên trên cho UBND quận 1 quản lý không nhằm mục đích nào khác, ngoài mục đích để các công viên này được quản lý tốt hơn, toàn diện các mặt như an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, chăm sóc, duy tu thảm cỏ, kiểng và cây xanh... Do đó, UBND TP đề nghị các sở - ngành, đơn vị có liên quan nhận thức rõ mục đích này, tích cực phối hợp, hỗ trợ UBND quận 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phan Anh