Đến viếng ông Vũ Kỳ có đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu; đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dẫn đầu; đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu.

Trong điếu văn đọc lại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban Lễ tang, đã ôn lại những chặng đường tham gia hoạt động cách mạng, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông Vũ Kỳ. Trong hoàn cảnh nào ông Vũ Kỳ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn nêu cao phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, là một thư ký tin cậy và tận tụy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sau Cách mạng Tháng Tám đến lúc Người đi xa.

Sau lễ truy điệu, thi hài ông Vũ Kỳ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

N.D