Thông tin cho biết; lúc 6 giờ sáng ngày 26-2 khi đang khai thác hải sản tại tọa độ 16 độ 56N – 112 độ 21E, tàu cá QNg 66041 TS do ngư dân Bùi Văn Minh làm thuyền trưởng đột ngột hư máy nhưng không thể khắc phục, thuyền trưởng Minh buộc phải cho tàu trôi dạt trên biển và liên lạc về đất liền ứng cứu.

Huyện Lý Sơn đã chỉ đạo cho Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh và An Hải, thông báo cho tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên vùng biển trên ứng cứu tàu bị nạn, đồng thời đề nghị Ủy ban Tìm kiếm- Cứu nạn Quốc gia hỗ trợ để lai dắt tàu cá trên vào bờ.

                                                                                  

Văn Mịnh