Theo những hộ nuôi nghêu thì tình trạng cướp nghêu đã diễn ra 20 ngày nay, mặc dù công an phường Nại Hiên Đông đã ngăn chặn nhưng tình trạng cướp nghêu vẫn không giảm mà càng phức tạp hơn. Được biết, giá nghêu hiện nay là 7.000 đồng/kg, và một ngày hàng trăm kg nghêu của người dân ở đây bị vớt cướp.

H. Dũng