Ngày 27-4, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.


Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng lý giải việc Sở Y tế Đà Nẵng hiện có đến 5 phó giám đốc

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng lý giải việc Sở Y tế Đà Nẵng hiện có đến 5 phó giám đốc

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết thời gian qua Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND TP từng bước điều chỉnh số lượng cấp phó các sở, ngành.

Hiện tại, TP Đà Nẵng có 3 Sở có số lượng phó giám đốc vượt quy định của Chính phủ (theo quy định mỗi Sở chỉ được có tối đa là 3 phó giám đốc - PV) gồm: Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ.

Theo ông Đồng, riêng Sở Y tế hiện có 5 phó giám đốc thì trong đó có 1 phó giám đốc đang phải điều trị bệnh dài ngày, 2 phó giám đốc đang kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Sở Nội vụ hiện có 4 phó giám đốc.

Ông Đồng cho biết theo lộ trình, trong năm 2017, Sở Y tế có 2 phó giám đốc về hưu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có 1 phó giám đốc về hưu. Năm 2018 thì Sở Nội vụ có 1 phó giám đốc về hưu.

Cũng theo ông Đồng, công việc ở các sở ngành hiện tại rất nhiều nên đôi khi 3 phó giám đốc sở thì không đủ để xử lý công việc. “Số lượng cấp phó ở Trung ương có khi còn nhiều hơn ở địa phương” – Ông Đồng nói. Ông Đồng cho rằng việc giải quyết số lượng cấp phó vượt quy định cần có lộ trình vì nếu không khéo rất dễ xảy ra kiện cáo.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc “lạm phát” cấp phó là căn bệnh. “Nói thiếu cấp phó cũng đúng vì nhiều cuộc họp, cấp trên không chấp nhận cấp phó hay trưởng phòng đi. Nhiều vị cấp phó đi rồi bị đuổi về. Cá nhân tôi không khó khăn đến mức đấy, miễn sao người đi họp phải nắm bắt được vấn đề”- Ông Thơ nói. Theo ông Thơ, phải nâng cao trách nhiệm ở tập thể thì mới loại bỏ được tình trạng “sính” cấp phó như hiện nay.

Tin-ảnh: B.Vân