Như Báo NLĐ đã đưa tin, trong đợt nước uống của TP Đà Nẵng bị nhiễm mặn trầm trọng, UBND TP đã chỉ đạo Công ty Cấp nước Đà Nẵng vừa thiết kế vừa thi công ngay một đường ống dẫn nước từ trạm bơm Túy Loan về Nhà Máy nước Cầu Đỏ. Chiều dài đường ống 6,5 km, tổng kinh phí dự tính của đường ống này trên 4,5 tỉ đồng. Để cho nhanh, dự án thiết kế đường ống nước được bỏ xuống theo kênh thủy lợi N2 từ trạm Túy Loan về Cầu Đỏ và lấp đất lại. Một xí nghiệp sản xuất ống nước ở Phước Tường được đặt hàng sản xuất gấp rút ống nhựa Ø 800. Công nhân của Công ty Cấp nước đã làm ngày đêm cho kịp tiến độ. Kết quả sau hơn 10 ngày đường ống được lắp đặt xong. Cùng thời điểm đó, nơi nhánh sông Vu Gia mới được hàn khẩu, nước sinh hoạt thành phố cũng hết nhiễm mặn.

Tuy nhiên, từ ngày đường ống dẫn nước này được lắp đặt đến nay, chưa hề có giọt nước nào chảy qua. Chỉ mới qua trận mưa đầu tiên, gần 2 km đường ống chạy qua thôn Cẩm Hòa, xã Hòa Thọ đã “đội đất” cong lên như một con tôm khổng lồ. Nhiều chỗ đường ống nứt toác. Lập tức đơn vị thi công đã đào đường ống lên và lấp lại. Trận mưa tiếp theo đường ống lại trồi lên. Đào lên lấp xuống hai ba lần không xong, Công ty Cấp nước đã cho cắt những đoạn không khắc phục được đem về... bỏ vào kho. Hiện nay, Công ty Cấp nước đang cho xe ủi lấp luôn đường ống lại. Theo lời một người có trách nhiệm, không thể thi công tiếp tục được nữa mà phải chờ đến... năm sau rồi mới tính tiếp. Nhiều hộ dân nơi đường ống đi qua kêu ca và bất bình trước việc làm này. Trước mắt, vụ đông xuân sắp tới, 136 ha đất nông nghiệp của hai xã Hòa Nhơn và Hòa Thọ không tưới được vì kênh dẫn nước đã bị đường ống “chiếm dụng”. Đường ống dẫn này cũng không sử dụng dẫn nước sinh hoạt được.

N.M.Sơn