Chiều ngày 24.11, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra Thông cáo báo chí, thông tin chính thức về chủ trương và qui trình xử lý sự vụ việc cho phép nhà thầu Trung Quốc tuyển dụng và đưa 300 lao động Trung Quốc vào làm việc tại Đà Nẵng.

Công trình khách sạn JW Marriott (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)
Công trình khách sạn JW Marriott (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

Thông cáo báo chí cho biết, ngày 30-9 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores gửi công văn cho thành phố, xin sử dụng lao động kỹ thuật công nhân tay nghề cao người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình Khách sạn JW Marriott của Công ty TNHH ĐT & PT Silver Shores. Từ đó đến nay UBND thành phố tuân thủ theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật về việc tuyển dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Ngày 29/10/2015, UBND thành phố có công văn số 8523/UBND-LĐTBXH, đồng ý chấp thuận vị trí công việc “Lao động kỹ thuật thực hiện dự án giai đoạn 2 – Khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores”. Và gửi công văn này thông báo chủ trương đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ tiến hành các thủ tục tiếp theo, theo đúng Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ và Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đang triển khai qui trình giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam theo đúng qui định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và thực tế chưa cấp phép trường hợp nào theo thông báo chấp thuận yêu cầu của UBND thành phố tại Công văn số 8523/UBND-LĐTBXH.

Việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài của Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) chỉ được tiến hành sau khi Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố không tuyển đủ được lao động là người trong nước cho các vị trí việc làm theo đăng ký.

Việc cấp phép cho lao động nước ngoài (Trung Quốc) chỉ thực hiện đối với các vị trí việc làm theo đăng ký không có lao động là người trong nước đảm nhận sau tuyển dụng và mỗi đợt tuyển dụng không được tuyển quá số lượng lao động đã đăng ký.

Lao động của đợt tuyển dụng tiếp theo chỉ được xem xét sau khi toàn bộ số lao động của đợt trước đã xuất cảnh ra khỏi Việt Nam.  

Về an ninh trật tự: Các cơ quan chức năng của thành phố khẳng định đã và đang kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập cảnh lao động và việc chấp hành pháp luật của người lao động nước ngoài khi làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

H.Dũng