Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những sắc phong có niên đại sớm lần đầu tiên được phát hiện có liên quan đến lịch sử di tích thành Điện Hải.


Du khách xem bức sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” tại Bảo tàng TP Đà Nẵng

Bức sắc phong có hình chữ nhật; kích thước 80 x 40 cm; làm bằng giấy dó màu vàng nhạt; trang trí hình rồng, mây, hoa văn chấm phủ nhũ bạc.

Di tích lịch sử quốc gia Thành Điện Hải xây dựng vào năm 1813 và được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia ngày 16-11-1988.
Tin - ảnh: B.Vân