Ông Vũ Ngọc Hoàng
Ông Vũ Ngọc Hoàng

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết các đoàn đã giới thiệu thêm 62 người vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có gần 50% là ủy viên Trung ương khóa XI.

Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, trong số gần 30 người không là ủy viên Trung ương khóa XI được giới thiệu, có nhiều người không dự Đại hội XII và không có ai tự ứng cử.

"Trong tổng số 62 người được giới thiệu thêm có mấy chục người đã quá tuổi. Trong số gần 50% ủy viên Trung ương khóa XI được các đoàn giới thiệu tái cử, có nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa…" - ông Hoàng nói.

Việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có đơn xin rút nhưng vẫn được đại biểu giới thiệu vì đấy là quyền của đại biểu. Đó là ý kiến của đại diện, cái đó là dân chủ. “Đại hội sẽ bỏ phiếu quyết định. Không có áp lực gì mà đây là bỏ phiếu kín” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Số người được giới thiệu này dù chỉ là 1 phiếu cũng được đưa vào danh sách sau đó được tập hợp lại. Với 62 người này vượt số dư đề ra 23 người so với dự kiến số dư 30% là 39 người. “Quy trình tiếp theo nếu ai trong số người được giới thiệu mà xin rút thì Đại hội sẽ biểu quyết để cho rút hay không. Đơn xin rút sẽ gửi đến Đoàn Chủ tịch để báo cáo Đại hội quyết định bằng bỏ phiếu kín. Còn số không xin rút sẽ được Đại hội XII bỏ phiếu bầu số người đã rút rồi thì sẽ bỏ phiếu để chốt lại đủ số dư 30% là 60 người”- ông Hoàng nói.

Ông Vũ Ngọc Hoàng bày tỏ: “Theo tôi, ai xin rút thì để họ rút. Vì chúng ta còn hướng đến tranh cử và đây là việc tự nguyện, quyền của mỗi cá nhân nên cũng cần tôn trọng. Tại sao cứ bắt phải giữ lại mà đất nước đâu có thiếu cán bộ. Trong Đảng thì không thể xin rút là động tác giả mà là thực chất”.

Tuy nhiên, ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết thêm nếu nhân sự xin rút nhưng Đại hội bỏ phiếu không cho rút chiếm quá bán thì sẽ đưa vào danh sách bầu vào Ban Chấp hành Trung ương mới. Sau đó, Ban Chấp hành khoá XII sẽ họp bàn ai vào vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội… “Danh sách giới thiệu 4 vị trí chủ chốt của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI chỉ là công tác chuẩn bị nhân sự còn quyết định chính thức là quyền của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII”  - ông Hoàng nói.

Dũng Kỳ