Tại đại lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG TP HCM - đã tuyên đọc Thông điệp của Pháp chủ Chủ tịch Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, khẳng định ý nghĩa ngày thành lập giáo hội là tất yếu, đáp ứng nguyện vọng to lớn về thống nhất Phật giáo của nhiều thế hệ lịch sử, mở ra chặng đường 35 năm trưởng thành và phát triển của giáo hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc.

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày thành lập GHPG Việt Nam, phù hợp với ý nguyện của tăng ni, phật tử trong và ngoài nước. Ông Năng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm xương minh Phật pháp, trong thời gian tới, GHPG Việt Nam

TP HCM tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hộ pháp an dân, đồng hành với dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng và người mộ đạo, làm tốt hơn nữa các cuộc vận động của TP.

Dịp này, GHPG TP HCM đóng góp 1 tỉ đồng cho MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng