Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đến nay, đã có 155 sinh viên y khoa năm thứ 6 học lực khá giỏi đăng ký tình nguyện tham gia chương trình. Trước khi về công tác tại các huyện vùng núi, vùng sâu, những sinh viên này sẽ được đào tạo 5 chuyên khoa định hướng trong vòng 18 tháng. Thời gian tình nguyện tối thiểu là 3 năm đối với nam, 2 năm với nữ. Toàn bộ chi phí đào tạo do dự án chi trả, lương của mỗi bác sĩ 8-10 triệu đồng/tháng. Khi tham gia dự án, bác sĩ trẻ được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước khi cử đi đào tạo. Sau khi hoàn thành thời gian tình nguyện, họ được tiếp nhận về nơi công tác cũ.
 
Các bác sĩ trẻ tình nguyện về khám bệnh tại miền núi, vùng sâu, vùng xa

Theo bà Tiến, đây là lần đầu tiên  Bộ Y tế triển khai dự án nhằm chia sẻ nguồn nhân lực y tế có trình độ cao giữa TP và vùng sâu, vùng xa, nâng cao mức thụ hưởng dịch vụ y tế cho người dân. Hiện còn 28 trong tổng 62 huyện nghèo chưa thành lập được bệnh viện đa khoa vì thiếu bác sĩ.

Tin-ảnh: N.Dung