Đánh giá cao hành động của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, giáo sư Nguyễn Anh Trí, Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, khẳng định hiến máu nhân đạo là việc làm cần thiết và ý nghĩa. Trong năm 2012, viện đã thu được 157.685 đơn vị máu nhưng chỉ đáp ứng khoảng 80% nhu cầu.

B.Diệp