Ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 – 2016.
 
Theo đó, ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 76/82.

Ông Hoàng Trọng Hải sinh ngày 24-9-1954 ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trình độ Cử nhân Kinh tế - Tài Chính.

Trước đó, ngày 11-12-2012, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Lữ Ngọc Cư.
Tin - ảnh: C.Nguyên