Đoàn thanh tra đã góp ý và đưa ra nhiều vấn đề yêu cầu chủ đầu tư (Tập đoàn Than Khoáng sản VN –TKV) cần làm sớm và làm tốt trong những tháng tới để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bảo đảm việc bảo vệ môi trường cho địa phương. Theo đó, đến tháng 6-2009, TKV phải hoàn tất việc bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản...


Cũng theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, do còn một số vấn đề cần phải điều chỉnh và thực hiện theo tiến độ của dự án nên TKV chưa hoàn tất được các giải pháp cũng như việc thi công các hạng mục có ảnh hưởng lớn đến môi trường khiến dư luận lo lắng. Bộ sẽ phối hợp với tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho TKV triển khai tổ hợp đúng tiến độ và bảo đảm tốt nhất về môi trường.

Q.An