Ban chấp hành Trung ương khóa XII chính thức ra mắt Đại hội XII sáng 28-1

Ban chấp hành Trung ương khóa XII chính thức ra mắt Đại hội XII sáng 28-1

Sáng nay 28-1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Ban Bí thư vừa được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra ngày 27-1 đã được công bố trước Đại hội XII.

Cũng theo công bố sáng 28-1, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đã được Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII có 7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI tái đắc cử và 12 thành viên mới lần đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tham gia nhiều khóa Ban chấp hành Trung ương nhất (6 khóa: VII, VIII, IX, X, XI, XII) và nhiều khóa Bộ Chính trị nhất (5 khóa: VIII, IX, X, XI; XII).

Ủy viên Bộ Chính trị nhiều tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi) và trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng (46 tuổi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM).

Danh sách 22 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII như sau:

Ghi chú: hãy nhấp chuột vào hình để xem chi tiết.

Dũng Kỳ