Quần thể danh thắng Tràng An thuộc các huyện Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan của tỉnh Ninh Bình;  rộng hơn 10.000 ha với 3 thành phần là khu sinh thái Tràng An, khu Tam Cốc - Bích Động và cố đô Hoa Lư. Danh thắng Tràng An được Ủy ban Di sản thế giới công nhận dựa theo các tiêu chí về văn hóa, vẻ đẹp thẩm mỹ, địa chất, địa mạo; bảo đảm tính toàn vẹn và tính xác thực; đã thực thi và bảo đảm thực thi đầy đủ việc bảo vệ, quản lý di sản. Đến nay, Việt Nam đã có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Danh thắng Tràng An là di sản được vinh danh ở cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên
Danh thắng Tràng An là di sản được vinh danh ở cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên
Tin-ảnh: L.Anh