Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết TP vừa quyết định cấp 200 tỉ đồng cho viện này đầu tư phát triển với quy mô 265 giường, nâng tổng số bệnh nhân được mổ tim lên 2.000 ca/năm.

Theo bác sĩ Phan Kim Phương, Giám đốc Viện Tim TPHCM, mỗi năm viện thực hiện phẫu thuật cho khoảng 1.200 trường hợp. Từ năm 1992 đến nay, viện đã mổ tim cho 17.417 người, trong đó có 4.620 người nghèo được hỗ trợ với chi phí 98 tỉ đồng, đồng thời góp phần đào tạo chuyên môn hơn 1.500 bác sĩ cả nước.

Ng. Thạnh