Với tổng kinh phí 3,95 triệu USD, dự án sẽ xây dựng cơ sở vật chất, năng lực hoạt động cho 4 hệ thống truyền máu vùng đặt tại Hà Nội, Huế, TPHCM, Cần Thơ.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, mỗi năm, nhu cầu trữ máu phục vụ khám chữa bệnh là 1,6 triệu đơn vị, tuy nhiên lượng máu thu gom hiện mới chỉ đáp ứng 20% nhu cầu. Ngoài ra, 70% máu thu gom là từ lực lượng bán máu chuyên nghiệp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm qua truyền máu.

D.Ngọc