Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực phối hợp triển khai phương hướng và những biện pháp cụ thể đã được hội nghị đề ra nhằm phát triển toàn diện các tỉnh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội…

B.Phượng