Cũng trong những cuộc họp này, bà Liên thừa nhận đã mắc 8 lỗi lớn, như làm mất uy tín Đảng bộ và ngành giáo dục tỉnh, thiếu trung thực, vay tiền của xã hội đen, vô tổ chức… Tuy nhiên, bà Liên chỉ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, xin thôi chức phó giám đốc sở.

M.Anh