Theo sự chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, chiều 10-3, tổ kiểm tra tình hình nợ tại Bianfishco do Ban Quản lý KCX-KCN Cần Thơ đảm trách đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Trí. Theo đó, ông Trí sẽ báo cáo toàn bộ tình hình nợ, công nhân lao động, tiền lương và nghe những yêu cầu của công ty. Hiện có một đối tác ở Đan Mạch đang xem xét mua lại cổ phần của Bianfishco.

C.Linh