Đồng thời, giao chủ tịch UBND TP Cam Ranh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 8 cá nhân, 1 tập thể. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị xử lý “sửa sai” tổng cộng 23 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ năm 2007 đến 2011, UBND TP Cam Ranh đã cấp 41 sổ đỏ với tổng diện tích trên 595 ha. Trong đó, 24 sổ đỏ có hồ sơ sai phạm. Cụ thể: 10 trường hợp lấy đất của những hộ này cấp sổ đỏ cho hộ khác (98 ha); 8 trường hợp UBND xã lấy hơn 81,8 ha đất công cấp sổ đỏ cho hộ gia đình và 6 hộ đã bán 63,5 ha với giá 18,8 tỉ đồng; 7 trường hợp cấp không đúng quy hoạch, 3 trường hợp cấp không đúng đối tượng…
K.Nam