Khuya 23-6, nhiều bộ phận tại công trường cầu Ghềnh vẫn cấp tập làm việc

Khuya 23-6, nhiều bộ phận tại công trường cầu Ghềnh vẫn cấp tập làm việc


Theo hẹn cầu sẽ hoàn thành trước 1-7, tuy nhiên có thể sẽ hoàn thành trước thời hạn 4-5 ngày

Theo hẹn cầu sẽ hoàn thành trước 1-7, tuy nhiên có thể sẽ hoàn thành trước thời hạn 4-5 ngày


Cắt, hàn trong đêm

Cắt, hàn trong đêm


Dự kiến chiều 24-6, dầm cầu thứ 3 sẽ được nâng đặt vào vị trí, ngay sau đó được sắp đặt hệ thống ray sắt

Dự kiến chiều 24-6, dầm cầu thứ 3 sẽ được nâng đặt vào vị trí, ngay sau đó được sắp đặt hệ thống ray sắt


Nhiều cán bộ, công nhân bám trụ về đêm trên công trường

Nhiều cán bộ, công nhân bám trụ về đêm trên công trường


Ngày 25-6 tàu sẽ chạy thử và một ngày sau dự kiến thông cầu

Ngày 25-6 tàu sẽ chạy thử và một ngày sau dự kiến thông cầu


Những công nhân ra về ca cuối trong đêm, khi sắp sang ngày mới

Những công nhân ra về ca cuối trong đêm, khi sắp sang ngày mới


Ở các nhịp dầm đã được gắn kết, hệ thống ray sắt cũng đã được lắp

Ở các nhịp dầm đã được gắn kết, hệ thống ray sắt cũng đã được lắp


Công trường về đêm. Cầu mới có 2 trụ giữa và 3 nhịp thay vì 3 trụ và 4 nhịp cầu cũ

Công trường về đêm. Cầu mới có 2 trụ giữa và 3 nhịp thay vì 3 trụ và 4 nhịp cầu cũ


Hai bên bờ vẫn còn ngổn ngang, các phần này sẽ được hoàn thiện sau khi ưu tiên thông cầu

Hai bên bờ vẫn còn ngổn ngang, các phần này sẽ được hoàn thiện sau khi ưu tiên thông cầu


Các hạng mục bên bờ cũng được sửa chữa trong dịp này để hoàn thiện

Các hạng mục bên bờ cũng được sửa chữa trong dịp này để hoàn thiện


Cầu Ghềnh đã thành hình nhìn từ xa trong sương sớm. Cầu mới sẽ có hành lang cho người đi xe máy hai chiều

Cầu Ghềnh đã thành hình nhìn từ xa trong sương sớm. Cầu mới sẽ có hành lang cho người đi xe máy hai chiều

Chuẩn bị thử tải cầu Ghềnh

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công điện về việc tổ chức chạy đoàn tàu kiểm tra cầu Ghềnh (Đồng Nai) đến các đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, việc chạy tàu kiểm tra cầu Ghềnh sẽ được tổ chức vào ngày 24-6. Theo đó, đoàn tàu kiểm tra sẽ chạy từ ga Dĩ An (Bình Dương) đến hết cầu Đồng Nai lớn.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn bố trí toa xe đủ tiêu chuẩn kỹ thuật gồm 4 toa xe hàng 4 trục có tổng trọng 48 tấn/1 toa xe (đảm bảo 12 tấn/1 trục toa xe).

Còn chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn bố trí trưởng tàu phục vụ kiểm tra và có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của hội đồng thử tải.

Đơn vị thi công phải thực hiện phòng vệ theo qui trình tín hiệu hiện hành

XUÂN HOÀNG thực hiện