Đó là Dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn Thôn 3 và Thôn 4, xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) được triển khai thực hiện theo các quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư hơn 41,3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong đó, hơn 40,8 tỉ đồng được đầu tư xây dựng 17 công trình như đường giao thông, hệ thống thoát nước, mương thoát nước, phòng học, trạm y tế, công trình nước tự chảy... Số vốn còn lại dùng để hỗ trợ người dân khai hoang, phát triển sản xuất với 6 hạng mục. Mục tiêu của Dự án là nhằm bố trí, sắp xếp cho 53 hộ đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn thuộc Thôn 3 và Thôn 4 (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, các tổ chức, cá nhân huyện Cát Tiên đã để xảy ra nhiều sai sót gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn và không đảm bảo chất lượng công trình.

Đến dự án giúp dân đặc biệt khó khăn vẫn mất gần 3 tỉ - Ảnh 1.

Đường thôn 3 dài 7km tổng vốn hơn 16 tỉ đồng, chưa nghiệm thu đã hỏng.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm thanh tra, có 15/17 công trình đã đầu tư xây dựng hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công do chênh lệch khối lượng và định mức.

Qua đó, Thanh tra tỉnh đã phát hiện sai phạm hơn 2,6 tỉ đồng, trong đó sai phạm do giá trị xây lắp, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công là 2,499 tỉ đồng; giá trị chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn không đúng thực tế thi công là 139,73 triệu đồng và số tiền sai phạm phải thu hồi là hơn 2,3 tỉ đồng.

Đến dự án giúp dân đặc biệt khó khăn vẫn mất gần 3 tỉ - Ảnh 2.

Nhiều đoạn biến thành "ao" mỗi khi trời mưa xuống.

Đặc biệt, văn bản kết luật Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, nêu rõ: "Riêng để ra sai phạm hơn 2,3 tỉ đồng trong thi công công trình xây dựng mặt đường thôn Vĩnh Ninh đi thôn 3, yêu cầu chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên (nay là Phó Trưởng ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng)".

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và huyện Cát Tiên nhanh chóng tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Đình Thi