Theo đó, Trường Đại học Bách khoa có điểm trúng tuyển từ 16 điểm, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là công nghệ thông tin với 25 điểm.

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng có mức điểm chuẩn thấp nhất là 20 và cao nhất là 24,5 điểm. Trường Đh Sư phạm có mức điểm chuẩn từ 21,5 điểm đến trên 24 điểm. Trường ĐH Ngoại  ngữ có mức điểm chuẩn thấp nhất là 18, 75 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn - Ảnh 3.

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn - Ảnh 4.

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn - Ảnh 5.

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn - Ảnh 6.

B.Vân