Thống kê ban đầu tại huyện Đông Hải có khoảng 1.500 ha muối vừa cải tạo và có nơi đã kết tinh bị thiệt hại hoàn toàn. Riêng xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, trên 600 ha muối còn khoảng 7-10 ngày nữa là cho thu hoạch cũng bị thiệt hại gần 100%. Ước tính, tổng thiệt hại của diêm dân trên địa bàn tỉnh trong 2 đợt mưa trái mùa vừa qua là trên 20 tỉ đồng.

Kh.Châu