Sáng 24-10, tại Trường bắn Chi Lăng (Quân khu 9), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Sư đoàn 330 thực hành diễn tập chỉ huy cơ quan một bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một tiểu đoàn thực binh và diễn tập chỉ huy một bên cho các Lữ đoàn binh chủng có hiệp đồng với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân).

Cuộc diễn tập được Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá đạt kết quả tốt, các đơn vị tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau đây là một số hình ảnh tại cuộc diễn tập này:

Trợ lý tác chiến Sư đoàn 330 (Quân khu 9) giới thiệu kế hoạch thực hành diễn tập.

Trợ lý tác chiến Sư đoàn 330 (Quân khu 9) giới thiệu kế hoạch thực hành diễn tập.

Diễn tập Lục quân - Không quân phối hợp tác chiến
Máy bay tiêm kích Su-30 của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) công kích chính xác vào mục tiêu giả định.

Máy bay tiêm kích Su-30 của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) công kích chính xác vào mục tiêu giả định.

Trực thăng Mi-8 (Trung đoàn 917, Sư đoàn 370) bắn rốc-két.

Trực thăng Mi-8 (Trung đoàn 917, Sư đoàn 370) bắn rốc-két.

Xe tăng và thiết giáp của Lữ đoàn 416 (Quân khu 9) tham gia diễn tập.

Xe tăng và thiết giáp của Lữ đoàn 416 (Quân khu 9) tham gia diễn tập.

Diễn tập Lục quân - Không quân phối hợp tác chiến
Các đơn vị bộ binh thuộc Sư đoàn 330 vượt cửa mở, xung phong đánh chiếm mục tiêu.

Các đơn vị bộ binh thuộc Sư đoàn 330 vượt cửa mở, xung phong đánh chiếm mục tiêu.

Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) được giao nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu bay thấp trong diễn tập.

Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) được giao nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu bay thấp trong diễn tập.

Pháo của Lữ đoàn 6 (Quân khu 9) nhả đạn.

Pháo của Lữ đoàn 6 (Quân khu 9) nhả đạn.

Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 20, Sư đoàn 330) là đơn vị chính thực hành diễn tập.

Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 20, Sư đoàn 330) là đơn vị chính thực hành diễn tập.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9 trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9 trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo HỒNG BỈNH HIẾU (QĐND)