Theo dự án hoạt động tới hết năm 2002, sẽ tập trung đầu tư cho các hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp và mạng lưới khuyến nông, lâm; cung cấp các dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y...; khôi phục ngành nghề thủ công, đào tạo cán bộ cơ sở... Trong giai đoạn 1 được đầu tư 3,8 triệu USD từ năm 1996 đến năm 2000, dự án tập trung vào việc xây dựng các mô hình cây trồng thay thế cho cây thuốc phiện và đạt được kết quả khả quan khi giảm diện tích trồng cây thuốc phiện của huyện Kỳ Sơn từ 4.000 ha năm 1993 xuống dưới 100 ha hiện nay.
P. Dương