Đối với nhà ở khu đô thị mới, tầng cao xây dựng trung bình khoảng 3 - 3,5 tầng, mật độ xây dựng chung từ 25% - 30%... Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập đề án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng để trình HĐND TP. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến quy hoạch khu đô thị Tây Bắc với diện tích trên 6.000 ha.

K.Long