Trung bình, mỗi tháng phát hiện 1.500 ca nhiễm mới. Để ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS, chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 đang được triển khai với nhiều giải pháp tập trung. Bộ Y tế cho biết năm 2003, sẽ điều trị cho 300 người bị phơi nhiễm HIV bằng thuốc do Công ty Stada của Việt Nam sản xuất. Ước tính chi phí cho công tác điều trị khoảng 1.000 USD/người/năm.

L. Thanh