Có đến hơn 7.000 m3 đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát đã được chôn lấp an toàn. Với thiết kế và quá trình xây dựng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, đã loại bỏ các rủi ro phơi nhiễm của dioxin đến môi trường và sức khỏe con người xung quanh khu vực này.

H.Ánh