Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN ra lời kêu gọi thi đua yêu nước

Tin mới

08/06/2008 03:26

(NLĐ) - Ngày 7-6, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VII

Nội dung lời kêu gọi nhấn mạnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và hoạt động xã hội; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; trước mắt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch Nhà nước 5 năm 2006 - 2010. Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ VN. Phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh... Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội MTTQ các cấp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của MTTQ VN trong thời kỳ mới. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VII. Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

B.T.Ph
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI