Dự kiến, Nhơn Trạch 5 sau khi được xây dựng hoàn chỉnh sẽ thu hút 50 - 60 nhà máy với tổng vốn đầu tư khoảng 400 - 500 triệu USD, giải quyết việc làm cho 15.000 người.

Ngay trong ngày khởi công, KCN Nhơn Trạch 5 thu hút được 3 nhà đầu tư Đài Loan vào thuê 7 ha đất với tổng vốn đầu tư 5,5 triệu USD.

Tin - ảnh: N. Hữu