Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị sau hội nghị này, việc học tập, quán triệt và thực hiện 2 nghị quyết và 3 kết luận của Hội nghị Trung ương 6 tại địa phương cơ sở phải được tổ chức nghiêm túc, tránh qua loa, hình thức; quán triệt một cách đầy đủ, kỹ càng và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Đặc biệt, cần hết sức chú ý đến các giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống.
B.T.T