Theo giáo sư Harro Stolpe, đại diện GWP, đến Việt Nam lần này, GWP mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh doanh, đầu tư và chuyển giao công nghệ - kỹ thuật hiện đại, phương pháp sản xuất trong lĩnh vực nước và môi trường cho Việt Nam. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước đang là thách thức lớn đối với những nước đang phát triển.

 
Theo đánh giá của ông Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ (Bộ Khoa học – Công nghệ), các dự án vừa qua của GWP triển khai tại nhiều tỉnh, thành cho thấy tính hiệu quả cao, giúp ích cho sự phát triển của ngành nước và môi trường. Vì vậy, Việt Nam mong GWP tiếp tục hỗ trợ.
T.Hồng