Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Bùi Bá Bổng khẳng định hợp tác thẩm định đơn đăng ký PVP với các quốc gia thành viên sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực của hệ thống PVP và đây là cách tốt nhất để Việt Nam thực hiện hoàn toàn nghĩa vụ thành viên của Công ước Bảo hộ giống của tất cả các loài cây trồng vào năm 2016.

Chủ trì lễ ký kết, ông Sean Doyle, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, cho rằng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả quyền về bảo hộ giống cây trồng, rất quan trọng, nhất là với một đất nước có ngành nông nghiệp mạnh như Việt Nam, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

B.Diệp