Đây là thông tin được Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2012 của PVN chiều 18 - 1 ở Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 10 - 2011, khi số nợ của EVN với các đơn vị thành viên của PVN là 10.000 tỉ đồng, Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu đã khẳng định: Khoản nợ này đã làm cho bức tranh tài chính của các đơn vị thành viên PVN bị “méo mó”. Khoản nợ cũng làm nhiều doanh nghiệp của PVN không thể cổ phần hóa và khó tìm nhà đầu tư chiến lược. 

P.Hồ