Theo đề án, công ty mẹ - EVN tiếp tục là Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Về cơ cấu, có 18 đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu công ty mẹ, trong đó có 12 đơn vị thủy điện. DN do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ có 7 đơn vị (trong đó có 3 tổng công ty điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam); trên 50% vốn điều lệ gồm 2 đơn vị.

EVN thoái vốn toàn bộ tại 6 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Theo đề án, EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Tổng Công ty Điện lực TP HCM. Trong ảnh: Công nhân của EVN bảo trì lưới đện Ảnh: Tấn Thạnh

Cũng theo đề án, EVN sẽ cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3; đồng thời thoái toàn bộ vốn tại 6 DN, gồm: Công ty Tài chính CP Điện lực; Công ty CP Cơ điện Thủ Đức; Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh; Công ty CP Phong điện Thuận Bình; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4.

G.Nguyên