Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường chôn lấp rác thải

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường chôn lấp rác thải

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng về vụ chôn lấp rác thải, Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã khẳng định mình không sai, trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh.

Formosa Hà Tĩnh cho rằng hợp đồng về “thu gom, vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Formosa Hà Tĩnh (bên A) ký với Công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (bên B) có quy định “Giấy chứng nhận bùn bánh của xưởng xử lý nước thải công nghiệp công ty Formosa là chất thải công nghiệp thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Tĩnh cấp”. Tại điều 6 trong hợp đồng giữa hai bên ghi rõ: "Bên B phải đưa bùn bánh đến xử lý ở khu xử lý chất thải trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Sở TN-MT Hà Tĩnh cấp phép. Nghiêm cấm tự ý vứt bỏ hoặc xử lý không đúng trong hợp đồng. Bùn bánh khi ra khỏi xưởng thì sẽ do bên B chịu trách nhiệm".

Ngoài ra, theo Formosa, tại điều 9 của hợp đồng quy định: “Về xử lý vi phạm hợp đồng, bùn bánh đã đưa ra khỏi nhà máy của Formosa, nếu phát hiện vi phạm ô nhiễm môi trường thì sẽ do bên B chịu toàn bộ trách nhiệm”. Dựa trên những căn cứ trên, Formosa cho rằng Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chứ không liên quan đến Formosa.


Formosa không thừa nhận trách nhiệm liên quan - Ảnh: Đức Xuân

Formosa không thừa nhận trách nhiệm liên quan - Ảnh: Đức Xuân

Liên quan đến hợp đồng giữa Formosa và Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, tháng 6-2016, Sở TN-MT đã có văn bản gửi Công ty Formosa Hà Tĩnh nêu rõ Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh không đủ điều kiện vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp nhưng Formosa vẫn tiếp tục để đơn vị này vận chuyển. Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh, cũng khẳng định việc Formosa ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh là trái quy định vì đơn vị này không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp.

Đức Ngọc