Theo đó, ngày 1-10, ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết từ 7 giờ đến 22 giờ, những phòng vé ngoài ga từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ hằng ngày. Riêng ngày 1-10, bán vé lúc 8 giờ. Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ có hướng dẫn lấy số thứ tự qua tin nhắn để hành khách mua vé tàu Tết trực tiếp tại ga Sài Gòn.

Ga Sài Gòn bán vé tàu Tết từ ngày 1-10

Từ ngày 1 đến 20-10, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ cấp 20.000 số thứ tự cho hành khách mua vé tàu Tết. Mỗi số thứ tự được mua không quá 4 vé cho 1 lượt đi/về. Một thuê bao điện thoại chỉ được nhắn tin cấp số thứ tự 2 lần.

Tin-ảnh: G.Minh