Trong đó có 176 tuyến đường, đoạn đường bổ sung mới ở những dự án dân cư mới hình thành. Ngoài ra, có 16 tuyến đường, đoạn đường bị loại bỏ.
Đất trên đường Lê Lợi có giá 81 triệu đồng/m2
Theo đó, đối với đất đô thị và nông thôn, đất vị trí mặt tiền có giá thấp nhất là tại khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ 110.000 đồng/m2; giá cao nhất tại các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ là 81 triệu đồng/m2.

Các hẻm cấp 1 có hệ số tính giá so với đất mặt tiền từ 0,2 đến 0,5. Các hẻm cấp còn lại có giá không quá 0,8 lần giá đất có vị trí mặt tiền.

Giá đất trồng lúa nước, trồng cây hằng năm và đất trồng thủy sản từ 58.000 đến 162.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm từ 68.000 đến 190.000 đồng/m2; đất rừng sản xuất từ 43.000 đến 72.000 đồng/m2.
Đất rừng phòng hộ có giá bằng 80% giá đất rừng sản xuất. Giá đất làm muối từ 44.640 đến 74.400 đồng/m2.

Giá đất này được áp dụng cho 7 mục đích:
Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003; tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật; tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003; tính tiền bồi thường và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem cụ thể bảng giá đất đính kèm
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý Hiền