Cụ thể, đối với các hộ dân cư, giá nước trong định mức 4 m³/người/tháng là 4.800 đồng/m³, tăng 400 đồng/m³; hộ sử dụng từ trên 4 m³ đến 6 m³/người/tháng là 9.200 đồng/m³, tăng thêm 900 đồng/m³; trên 6m³/người/tháng là 11.000 đồng/m³, tăng thêm 500 đồng/m³. Riêng đơn giá nước dùng cho cơ quan hành chính, đoàn thể là 9.300 đồng/m³, tăng thêm 1.200 đồng/m³; đơn vị sản xuất là 8.200 đồng/m³, tăng thêm 800 đồng/m³; tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ, giá nước là 15.200 đồng/m³, tăng thêm 1.700 đồng/m³.

Việc tăng giá nước sạch nằm trong lộ trình tăng giá nước được UBND TPHCM phê duyệt và được thực hiện trong giai đoạn 2010-2013. Giá nước  tăng lần đầu từ ngày 1-3-2010. Đến năm 2013, giá nước sạch sẽ tăng cao nhất, lên 11.400 đồng/m3 (chưa tính thuế, phí). Theo SAWACO, việc tăng giá nước là cần thiết để tạo điều kiện cho đơn vị cung cấp nước có nguồn vốn đầu tư, cải tạo hệ thống ống cũ mục và nâng cao hiệu quả trong công tác giảm thất thoát nước. Ngoài ra, việc tăng giá nước sẽ giúp người dân ý thức hơn trong việc sử dụng nước tiết kiệm. Riêng cách tính đơn giá nước theo hướng dẫn của Chính phủ là người dân sử dụng bao nhiêu nước trả bấy nhiêu tiền sẽ được SAWACO tính toán và triển khai trong thời gian sớm nhất.
T.Hồng