Một tiết mục giao lưu văn hóa do các nghệ sĩ Việt - Nga trình diễn
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga TPHCM, khẳng định giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga là bất diệt, ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước trên thế giới. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước Việt - Nga trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao… Cả hai quốc gia đang phấn đấu nâng kim ngạch trao đổi thương mại đến năm 2015 đạt 5 tỉ USD.
Dịp này, Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Đại học Sư phạm TPHCM đã ra mắt với hơn 200 đại biểu.
Tin-ảnh: T.Nga