Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng, dầu đồng loạt kể từ 15 giờ hôm nay, ngày 20-12.

Cụ thể, xăng RON 92 tăng 919 đồng/lít lên mức giá không cao hơn 17.594 đồng/lít; xăng E5 tăng 800 đồng/lít lên mức không cao hơn 17.322 đồng/lít; dầu diesel tăng 761 đồng/lít lên mức không cao hơn 13.433 đồng/lít; dầu hoả tăng 734 đồng/lít lên mức giá cho phép không cao hơn 11.943 đồng/lít và dầu madut tăng 672 đồng/kg lên mức giá bán lẻ cho phép không cao hơn 10.634 đồng/kg.

Đồng thời, liên bộ cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

Bên cạnh đó, mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng lần thứ 2 liên tiếp được điều chỉnh tăng nhằm hạ áp lực tăng giá quá lớn. Cụ thể, chi quỹ cho xăng khoáng tăng từ 500 đồng lên 600 đồng/lít; xăng E5 từ 450 đồng/lít lên 600 đồng/lít; dầu diesel giữ nguyên mức xả quỹ 250 đồng/lít; dầu hoả từ 360 đồng/lít lên 450 đồng/lít và dầu madut tăng xả quỹ từ 400 đồng/kg lên 550 đồng/kg.

Trước đó, ngày 5-12, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định đồng loạt tăng giá các mặt hàng xăng, dầu từ mức 244 đồng/lít đến 304 đồng/lít tuỳ loại.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 13 lần với tổng cộng mức tăng khoảng trên 6.200 đồng/lít và có 9 lần giảm giá với tổng cộng mức giảm gần 5.000 đồng/lít. Ngoài ra, mặt hàng xăng cũng có 2 lần giữ nguyên giá.

Ph.Nhung