Để đảm bảo an toàn điều kiện môi trường sống cho cư dân xung quanh, Công ty Cầu Tre tiến hành xây dựng công trình xử lý nước thải giao cho Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật thi công công trình. Hậu được phân công đảm nhiệm công tác giám sát thi công. Sau đó, Hậu thuê thêm Tế cùng tham gia giám sát.
Cả hai thường xuyên gây khó khăn, sách nhiễu đơn vị thi công để "vòi" tiền hối lộ. Không tuân thủ thỏa thuận giám sát phải thường xuyên (24/24 giờ) có mặt tại công trình, Hậu và Tế còn hay lập biên bản không đúng buộc ngưng thi công, không nghiệm thu coffa... gây thiệt hại cho đơn vị thi công về thời gian và nhân lực.

Sau khi nhận 35 triệu đồng, Hậu và Tế vẫn tiếp tục gây khó khăn để "ép" đơn vị thi công chi tiếp. Không chịu đựng được kiểu vòi vĩnh này, những người có trách nhiệm đã tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Khi sự việc bị phát hiện, hai giám sát nói trên đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Theo Thanh Niên